Vraag

Hoe vertellen we ons verhaal over de weg naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Antwoord

Door het creëren van een illustratieve stijl die doorgevoerd wordt in het digitale jaarverslag, infographics en animaties.

Animatie: de weg naar werk

Linda heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. WSD bekijkt wat Linda wel en niet kan en zorgt er zo voor dat Linda uiteindelijk weer uitstroomt naar werk buiten WSD. WSD helpt ook de groep mensen die blijvend ondersteuning nodig heeft. Zodat ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken en naar vermogen mee kunnen doen.

Wij hebben dit verhaal, dat niet alleen voor Linda geldt, vertaald in een animatie voor WSD.

Geluid aanzetten Geluid uitzetten

Infographics

Voor WSD ontwikkelen we al jaren infographics voor unieke proposities en de strategische agenda.

Digitaal jaarverslag

Vorig jaar hebben we de eerste stap genomen om het jaarverslag digitaal te maken. Door de verhalen te koppelen aan de feiten ontstaat er een eerlijk verhaal dat verteld mag worden.

Geluid aanzetten Geluid uitzetten

Animatie: toekomstige samenwerking WSD

Dit is Maria. Maria heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met gemeenten brengt WSD in kaart waar de behoefte voor Maria ligt. wat kan ze? Wat wil ze? Waar heeft ze hulp voor nodig? Alle lokaal werkende organisaties worden betrokken om Maria zo goed mogelijk op weg te helpen. Samen vormen ze het expertisecentrum. Door kennis en ervaring te delen ontwikkelen ze innovatieve dienstverlening.

Wij mochten dit verhaal, de werkwijze en samenwerking visualiseren in een animatie.

Geluid aanzetten Geluid uitzetten

Ook zo’n succesvolle case voor jouw bedrijf?

Stuur Cees een email.
Even voorstellen
Volgende stap
Het bericht
Volgende stap
De laatste gegevens