Vraag

De Amsterdam Economic Board heeft ons gevraagd om hun clusterstrategiën om te zetten in visueel aantrekkelijke en overzichtelijke beelden. Infographics dus.

Antwoord

Deze zijn uiteindelijk gepubliceerd in diverse boekjes.

Samenvatting

In deze samenvatting worden de clusters en hun strategieën uiteengezet. Per cluster is een hoofdafbeelding geplaatst en ieder cluster wordt d.m.v. de infographic over de SWOT-analyse, ambities, doelen en concurrentiepositie uitgelicht. De basis stijl en de lay-out is bepaald aan de hand van de Brand Manual van Iamsterdam.

Kennis & innovatieagenda

Hoe gaat Amsterdam zorgen dat de metropoolregio nog sterker wordt en drager van een gezonde economie? Waar liggen kansen en hoe verhouden de financiële stromingen van de clusters zich onderling tot elkaar? Dit is de basis van de Kennis & Innovatieagenda. Het gehele boek ontwerp, de infographics, de tabellen en grafieken, de grafische structuur en typografie werd verzorgd door CM ontwerp i.s.m. studio GBN.

Ook zo’n succesvolle case voor jouw bedrijf?

Stuur Cees een email.